Table: Consultation responses
Response In response to Date Language
Inspel från fem forskningsinstitutioner till Utredningen om ett utvecklat Innovationsstöd vid universitet och högskolor (PDF, 98 KB) Utbildningsdepartementet 30 April 2020 Swedish
Submission to the UNFCCC Standing Committee on Finance (PDF, 568 KB) UNFCCC Standing Committee on Finance February 2020 English
Inspel till forskningspolitiken (PDF, 720 KB) Utbildningsdepartementet 29 October 2019 Swedish
SOU2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (PDF, 200 KB) Miljödepartementet 1 July 2019 Swedish
GCF/B.22/Inf.12 Strategic programming for the GCF first replenishment (PDF, 114 KB) Green Climate Fund secretariat 1 April 2019 English
M2019/00116/Kl En ren jord åt alla (PDF, 158 KB) European Commission 14 February 2019 Swedish