Table: Consultation responses, 2019
Response In response to Date Language
Inspel till forskningspolitiken (PDF, 720 KB) Utbildningsdepartementet 29 October 2019 Swedish
SOU2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (PDF, 200 KB) Miljödepartementet 1 July 2019 Swedish
GCF/B.22/Inf.12 Strategic programming for the GCF first replenishment (PDF, 114 KB) Green Climate Fund secretariat 1 April 2019 English
M2019/00116/Kl En ren jord åt alla (PDF, 158 KB) European Commission 14 February 2019 Swedish