Väljaanne on abiks koostööprotsessidega tegelevatele poliitikakujundajatele ja sidusrühmadele. Veebikeskkonnas olevas „mänguraamatus“ tuuakse näidete ja juhtumianalüüside abil välja, kuidas erinevad valikud võivad positiivsete poliitiliste tulemuste saavutamisele kaasa aidata või neid takistada.

Raamatu digiversioonidega saab tutvuda siin: