Värviline plastik. Photo: Kenny Williamson / Getty Images

Ringmajanduses peab saama kvaliteetselt korduskasutada või ringlusse võtta tooteid või nende koostisosi, mis on süsinikuneutraalsed ja tervisele täiesti ohutud. Nende põhimõtete sisseviimine omavalitsuste hangetesse on oluline võti majanduse ettevalmistamiseks ringse tuleviku jaoks.

ChemClimCircle projektis:

– töötatakse hangete jaoks välja ChemClimCircle’i kontseptsioon ja hinnatakse ringmajanduse, kemikaaliohutuse ja kliimaeesmärkide omavahelisi seoseid ning konflikte kohalike omavalitsuste hangetes,

– koostatakse juhendmaterjal ja koolituskava (omavalitsuste hankespetsialistidele, otsustajatele ja lõppkasutajatele),

– valmistatakse ette strateegia, et edendada huvirühmade vahelist dialoogi ja võrgustumist. Strateegias kaardistatakse huvirühmad ja luuakse kontaktid ringmajandust, kemikaaliohutust ja kliimaeesmärke arvestavate hangete edendamiseks,

– korraldatakse kolm rahvusvahelist seminari projekti tulemuste tutvustamiseks ja tagasiside saamiseks.

Projektis osalevad partnerorganisatsioonid

  • City of Stockholm (Rootsi)
  • BEF Germany (Saksamaa)
  • Taurage municipality (Leedu)
  • Ecodesign Competence Centre (Läti)
  • Environmental Centre for Administration and Technology (ECAT) (Leedu)
  • Turku University of Applied Sciences (Soome)
  • Smiltene municipality (Läti)
  • POMINNO Ltd. (Poola)

Selle projekti läbiviimist finantseerib Interreg Läänemere Programm ja toetab Euroopa Liit.