Eestis hakati Green Key märgist välja andma 2001. aastal ning tänase seisuga on märgisega liitunud ca 20 ettevõtet. Green Key märgisega ettevõtete nimekiri on kättesaadav kodulehel puhkaeestis.ee . Green Key rahvusvaheline koordinaator on FEE (Foundation for Environmental Education) . Eestis koordineerib Green Key märgise väljaandmist EASi ja KredExi ühendasutus  koostöös SEI Tallinnaga. Green Key märgist antakse majutusasutustele, konverentsikeskustele, turismiatraktsioonidele (nt muuseumid, teemapargid jne) ning restoranidele.

Green Key eesmärgid Eestis on:

  • Suurendada keskkonnaalast teadlikkust turismisektoris
  • Suurenda Eesti majutusettevõtete konkurentsivõimet
  • Pakkuda külastajatele kvaliteetset majutusteenust

Green Keyga Eestis liitunud ettevõtted kujundavad ettevõtte keskkonnapoliitika, seavad keskkonnaga seotud eesmärke ning täidavad märgisega seotud kohustuslikke kriteeriume. Kriteeriumid on seotud majutusettevõtte säästlikuma ressursikasutusega (nt. elekter, küte, vesi, jäätmed, puhastus), Eestimaist päritolu toiduainete kasutamisega hotelli restoranis ning looduse ja kohaliku kultuuripärandiga seotud tegevuste propageerimisega oma piirkonnas.

Green Key märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon:

  • kujundama oma keskkonnapoliitika;
  • seadma keskkonnamõjude vähendamise eesmärgid ja koostama nende saavutamise tegevuskava;
  • täitma Green Key kriteeriume;
  • saatma elektroonilise taotluse.

Kui ettevõte on vajalikud tegevused läbi viinud ja vastab kõigile kohustuslikele kriteeriumitele, teeb ta taotluse märgise saamiseks, Kõigile esmastele taotlejatele tehakse ettevõttes/organisatsioonis kohapealne ülevaatus, et veenduda vastavuses Green Key kriteeriumitele. Green Key diplom omistatakse üheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks. Märgist pikendatakse kas saadetud dokumentide esitamise alusel (vajalikud dokumendid on keskkonnategevuskava ning elektri- ja veetarbimiseandmed) või tehakse lisaks ka kohapealne ülevaatus (teisel aastal ja siis iga kolme aasta järel).

Lisainformatsiooni Green Key taotlemise kohta Puhka Eestis kodulehel või [email protected]

Praegune Green Key taotlusvoor ja seminarid

Seminaridel tutvustavad eksperdid Green Key kriteeriume, keskkonnahoiu ja kestliku turismi põhimõtteid ja mõjutajaid ning keskkonnahoiu hindamist ja edendamist. Koolituste järel on osalejatel kõik vajalikud teadmised Green Key kriteeriumide rakendamiseks turismiettevõttes, taotluse edukaks esitamiseks ja Green Key märgise väljateenimiseks. Green Key taotluse saab esitada Puhka Eestis veebilehel  ja see on kuni aastani 2024 turismiettevõtetele tasuta. 

Praeguse taotlusvooru seminarid toimuvad 2023. aasta aprillist oktoobrini ning igaüks neist keskendub kitsamale teemavaldkonnale, alates keskkonnajuhtimise üldistest põhimõtetest ning lõpetades jäätmekäitluse ja toitlustusega. 

Kuigi seminaridel osalemine pole Green Key taotlemiseks kohustuslik, annavad need tervikliku ülevaate, kuidas juhtida oma ettevõtet jätkusuutlikult. Koolituste järel on osalejatel kõik vajalikud teadmised Green Key kriteeriumide rakendamiseks turismiettevõttes ja Green Key märgise edukaks taotlemiseks. 

Seminarid koosnevad:

 teoreetilisest osast ehk loengust, kus tutvustatakse vastava teema Green Key kriteeriume ja taustateadmisi koos näpunäidetega kriteeriumitele vastamiseks.

• praktilisest osast, et kinnistada teoreetilisi teadmisi ja arendada praktilisi oskusi.

Seminaridel jagatakse osalejatele ka kodutööd, mis aitavad otseselt kaasa Green Key märgise taotlemisele. Soovi korral nõustatakse osalejaid ka seminaride vahel ja järel. Seminaride sari on üles ehitatud selliselt, et seminaride lõppedes on ettevõtted valmis märgist taotlema.

Registreeri seminaridele

Teabeseminar Green Key olemuse ja taotlusvooru kohta 6. aprillil kell 14.00-15.30 veebikeskkonnas Zoom. Registreeri hiljemalt 3. aprillil SIIN .  

Teemaseminar I: Keskkonnajuhtimine, personali kaasamine, külastajate teavitamine, hanked 4. mail kell 13-17. Registreeri hiljemalt 26. aprillil SIIN .

Teemaseminar II: Vesi, pesemine ja puhastamine koos Heli Nõmmsaluga Balti Keskkonnafoorumist 25. mail kell 13-17.  

Teemaseminar III: Jäätmed 14. juunil kell 13-17.  

Teemaseminar IV: Energia 30. augustil kell 13-17.

Teemaseminar V: Söök ja jook, siseruumide keskkond, haljasalad, rohelised tegevused 28. septembril kell 13-17.

Kõik seminarid toimuvad hübriidvormis ehk osaleda saab nii kohapeal Nordic Hotel Forumi (Viru Väljak 3, Tallinn) seminariruumis “Kaminasaal” (1. korrusel) kui veebikeskkonnas Teams. Seminarisarjale registreerunutele saadetakse kaks nädalat enne igat teemaseminari eraldi registreerimisvorm.

Loe kolmanda koolitussarja kohta rohkem SIIT .

Vaata esimese taotlusvooru seminaride salvestusi SIIN .