Målsättningen med HazardSupport var att främja ändamålsenligt beslutsfattande genom att:

  • Ta fram riktlinjer för hur klimateffektstudier och den kvantitativa påverkan av klimatförändringar ska presenteras för användarna, samt utveckla metoder så att hänsyn kan tas till ständigt uppdaterad information utifrån nya klimatprojektioner vilka kan ge nya förutsättningar för klimatanpassningsplanen.
  • Ta fram en vetenskaplig praxisför klimatexperter som utför skräddarsydda klimateffektstudier åt beslutsfattare.
  • Etablera en plattform för samarbete och ömsesidigt lärande mellan klimatexperter och praktiker kring klimatanpassning och naturolyckor.

Projektet genomfördes i samarbete och nära dialog med forskare vid SMHI och SEI samt samarbetspartner från tre fallstudier med fokus på: värmeböljor och stadsplanering (Stockholms stad), skyfall och översvämning (Karlstads kommun), och havsrelaterade översvämningar på västkusten (Länsförsäkringar).

Under projektet hölls regelbundna fokusgruppsmöten, workshopar och intervjuer i syfte att skapa en process för ömsesidigt lärande och utbyte av kunskap och information mellan fallstudierna och forskarna. Till exempel för att identifiera relevanta frågeställningar och skapa bättre förståelse för fallstudiernas specifika behov av skräddarsydd information, samt följa upp hur information används, eller kan komma till användning i pågående planerings- och beslutsprocesser.

Slutresultat och delrapporter

Läs mer om projektets slutresultat och delrapporter från respektive fallstudie SMHI:s sida om projektet .

Projektet var ett samarbete mellan SMHI och SEI och finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.