Väliköögis valmiv toit. Foto: Straitel / Getty Images

Projektis uuritakse toidu ettevalmistamisel, toidu valmistamisel, serveerimisel ning buffet-toidu tarbimisel tekkivate toidujäätmete ja -jääkide kogused. Uuringu tulemuste alusel soovitatakse meetmeid, kuidas toitlustuskompleksides on võimalik toiduressurssi säästa, ning töötatakse välja vastav mõõdikute süsteem (mudel), et mõõta meetmete toimimise edukust. Samuti hinnatakse meetmete maksumust, investeeringute tasuvusaega ning meetmete rakendamisega kaasneva rahalise säästu suurust ja ulatust (mõju). Ressursikasutuse uuringu pikem eesmärk on vähendada toitlustuskompleksides jäätmete teket ning kasutada olemasolevat toiduressurssi maksimaalselt efektiivselt.

Projekti partner