Tallinna linn oma 269 asutusega on Eesti suurim omavalitsus. 2020. aastal kuulus Tallinna linnaorganisatsiooni 22 ametiasutust ja 247 hallatavat asutust kokku 12 941 töötajaga. Lisaks on linn asutanud või omab osalust mitmes äriühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus, mille eesmärk on tagada linnakodanikele kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavus. Linna valitseva mõju all on üheksa äriühingut, 12 sihtasutust ja üks mittetulundusühing 6922 töötajaga. Kõikidel nendel organisatsioonidel on nii otsene kui ka kaudne keskkonnamõju, mistõttu on Tallinna linnaorganisatsiooni enda tegevuse keskkonnajalajälg väga suur.

Projekti raames viis SEI Tallinn läbi Tallinna linnaorganisatsiooni juhtimissüsteemi analüüsi, sobivate keskkonnajuhtimissüsteemide valiku ning koostas tegevuskava aluse keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamiseks ja edendamiseks linna eri ametiasutustes, hallatavates asutustes ja äriorganisatsioonides. Tegevuskava panustab Tallinna arengustrateegias „Tallinn 2035“ ja asjakohastes valdkondlikes arengudokumentides toodud visiooni ja eesmärkide täitmisse, luues selleks vajaliku linnaorganisatsiooni keskkonnajuhtimise raamistiku.

Projekti rahastas Tallinna Strateegiakeskus .