Pingerida põhineb tuhandete ajakirjanike, poliitikakujundajate, rahastajate ning piirkondlike spetsialistide küsitlustel üle maailma, milles hinnatakse mitmeid kriteeriume. Sealhulgas võetakse arvesse mõttekodade teadustöö kvaliteeti ja mainet, töö mõju poliitikakujundamisele ja selle ühiskondlikku tunnustustamist, innovatsiooni, kaasatust ja suhtlust avalikkusega.

Go to Think Tank pingereast leiab 8248 mõttekoda, mis on reastatud piirkondade- ja teemadepõhiselt. Samuti mainitakse indeksi koostajate poolt ära mõttekodade kõige olulisemad publikatsioonid viimase aasta jooksul, kus tuuakse ka välja SEI analüüs säästva arengu eesmärkide ja Euroopa Liidu keskkonnapoliitika kooskõla kohta.

SEI ase- ja teadusdirektor Åsa Persson kommenteeris, et pingerea tippu jõudmine on kinnitus SEI peamisele töömeetodile. “Ühest küljest tegutseme mõttekojana, tehes tihedat koostööd poliitikakujundajatega, suheldes tööstuste ja rahandusmaailmaga ja panustades säästva arenguga seotud tegevustesse,” sõnas Persson. „Teisalt on meie töö aluseks tugevad teadusuuringud. Säärane kombinatsioon võimaldab säästva arengu poliitikat edukalt toetada.”

SEI Tallinna juhataja Lauri Tammiste lisas, et selline pikaajaline tunnustus on väga rõõmustav ja kinnitab, et töö, mida teeme, on ühiskonnale vajalik. Meie möödunud aastal valminud “Eesti kliimaambitsiooni tõstmise analüüsile” järgnenud aktiivne ühiskondlik debatt näitas, et keskkonnateemad on muutumas üha olulisemaks ja teaduspõhise tööga soovime toetada otsustusprotsesse, millel on pikaajaline mõju nii piirkondlikult kui globaalselt.

SEI-l on kaheksa keskust üle maailma. Eestis tegutseb alates 1992-st aastast SEI Tallinn, Euroopas asuvad ka SEI peakorter Stockholmis ja keskused SEI Oxford ja SEI York. Ameerika mandril tegutseb SEI US ja SEI Latin America, Nairobis SEI Africa ja Bangkokis SEI Asia.