Skip navigation
Press release

Kliinikum tutvus ringmajandust toetavate riigihangete korraldusega Sevilla haiglates

Euroopa Liidu projekti CircPro raames toimunud õppereisil Andaluusias tutvusid Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajad kohalike haiglate kogemustega nii keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisel kui ka ringhangete läbiviimisel. Tegemist on oluliste võtmesõnadega ringmajanduse põhimõtete rakendamisel, millel on üha tähtsam roll nii era- kui ka avalikus sektoris.

Published on 31 May 2019

„Tartu Ülikooli Kliinikumi arengukava näeb ette keskkonnajuhtimissüsteemi, sealhulgas ressursside tõhusa kasutamise ja säästliku jäätmekäitluse arendamist,“ kommenteeris kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe. „Et seda süsteemselt, läbimõeldult ja plaanipäraselt teha, oleme kaalunud rakendada Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS. Külastusreis Andaluusiasse andis meile hea võimaluse tutvuda Sevilla haiglate kogemustega ja sellega, kuidas keskkonnategevust ning hankeid tõhusamalt ja keskkonnasäästlikumalt läbi viia,“ lisas Eelmäe.

„Nägime ka seda, kuidas keskkonnahoidlikke tegevusi väärtustatakse, patsientidest kuni haigla juhatuseni välja. EMAS-põhise keskkonnajuhtimissüsteemi tugevus on lisaks see, et süsteem aitab organisatsiooni keskkonnategevust kõikide huvigruppideni viia, teha olulised teemad arusaadavaks ja näidata, kuidas haigla oma keskkonnamõju vähendab. Siin on meil kindlasti midagi õppida, seda enam, et Tartu Ülikooli Kliinikumi kontserni kuuluvad ka Põlva, Lõuna-Eesti ja Valga haiglad ja meie jaoks on küsimus selles, kuidas rakendada ja kommunikeerida keskkonnajuhtimissüsteemi läbivalt kogu kontsernis,“ tõdes Eelmäe.

Haiglad on olulised tarbijad ja suured jäätmetekitajad. Seetõttu on oluline, et kõik hanked oleksid läbimõeldud ja võimalikult keskkonnahoidlikult kavandatud ning ka jäätmekäitlusel oleks selgelt eelistatud korduskasutus ja ringlussevõtt.

See, et Andaluusia piirkonna haiglad on EMAS süsteemi rakendades oma keskkonnategevust parandanud, on oluline ka kohalikele võimuesindajatele. „EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi rakendanud organisatsioone nähakse kogukonda panustajatena,“ märkis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse programmijuht ja CircPro projekti eestvedaja Eestis, Harri Moora. „Nii teadvustatakse, et lisaks kvaliteetsele terviseteenustele tagavad haiglad ka keskkonna ja ressursside säästliku kasutamise, mis on oluline kohalikule kogukonnale,“ lisas Moora.

 

CircPro projekti rahastab EL Interreg Euroopa programm. Möödunud aastal alguse saanud projekt kestab 2023. aastani ning selle eesmärk on luua paremad võimalused ringhangete korraldamiseks, mis säilitaksid toodete, materjalide ja ressursside väärtust läbi olelusringi nii kaua kui võimalik ning tekitaks minimaalselt jäätmeid. Projektis osalevad lisaks Eestile, kus projekti partneriks on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, ka Soome, Itaalia, Hispaania, Portugali, Makedoonia, Bulgaaria, Horvaatia, Leedu ja Norra organisatsioonid.

Loe lisa projekt CircPro kodulehelt: www.interregeurope.eu/circpro

Design and development by Soapbox.