Den nya satsningen av Stockholm Environment Institute, Stockholm International Water Institute, Stockholm Resilience Center, Mistra Geopolitics och Stockholm International Peace Research Institute går under namnet Stockholm Climate Security Hub och finansieras delvis av regeringen.

Satsningen strävar att ge bästa möjliga kunskapen till beslutsfattare genom att sammanfatta forskning på ett relevant och kortfattat sätt, analysera specifika frågeställningar och bidra med konsekvensanalyser av olika beslutsalternativ.