Projekt "Sooline palgalõhe Eesti biomajandusega seotud olevates sektorites: metsandus ja põllumajandus" on osa SEI keskustevahelisest soolise ja sotsiaalse võrdsuse initsiatiivist (SEI Gender and Social Equity Programme). Projekti näol oli tegemist seemnerahastuse baasil läbi viidud eeluuringuga, mille raames koostati arutelupaber ja projektitaotlus suurema projekti tarbeks.

 

Tutvu lisaks:

Projekti aruanne inglise keeles Gender pay gap in bioeconomy related sectors in Estonia: agriculture & forestry – a scoping study

Töötuba "Sooline palgalõhe biomajanduses " 28. septembril 2016 ja töötoa tulemuste kokkuvõte.