Skip navigation
Media coverage

Analys: ”Asiens aptit för kolkraft ett problem för klimatet”

Kolkraften är själva kärnan i klimatkrisen. Ändå planeras 1 600 nya kolkraftverk i 62 länder de närmaste åren, varav nästan hälften i Kina, rapporterar Sveriges Television.

Published on 28 April 2019

Karl Hallding på SEI, Stockholm Environment Institute, påpekar att ”kolentusiasten Donald Trump helt enkelt är bakbunden av marknadsekonomin. Kolgruvor stängs ner – de har blivit olönsamma – trots rätten att bryta kol på federal mark och svagare miljölagar.”

Kina har fått mycket beröm för att de väljer att vara kvar i Parisavtalet och säger sig vilja kämpa mot klimatförändringarna men har ett svagt klimatlöfte. De har lovat att bryta sin utsläppskurva först 2030. I samband med Parisuppgörelsen aviserade också Kina att man stänger 100 kolkraftverk. De var gamla och ineffektiva.

Kina vill egentligen satsa på nästa generation kolkraftverk. När man talar om ”gröna” kolkraftverk så menar man kolkraft renad från hälsofarliga smogpartiklar och med effektivare förbränning, men koldioxidutsläppen är kvar och ökar. För andra året i rad ökar utsläppen från den globala energisektorn och orsaken är de nybyggda kolkraftverken i Asien.

Design and development by Soapbox.