Skip navigation
Media coverage

Henrik Carlsen och Björn-Ola Linnér intervjuade i Dagens Nyheter

FN:s klimatpanel IPCC varnar för att klimatkrisen kan leda till mindre skördar globalt. Men i Rysslands planer ingår att klimatförändringen istället kan ge landet fördelar när det gäller produktionen av livsmedel. I en intervju med Jannike Kihlberg för Dagens Nyheter förklarar Mistra Geopolitics programchefer Henrik Carlsen och Björn-Ola Linnér mer.

Published on 27 June 2022
Media coverage contact

Jenny Wickman

Om den globala uppvärmningen stannar runt 1,5 grader så finns potentiella fördelar för Ryssland, precis som för en del andra länder på norra halvklotet. Landet har en stor landmassa som det i dag till stora delar inte går att odla på eftersom den är frusen. Dessutom har Ryssland stora skogsområden.

“En lite högre temperatur kan ge större odlingsområden och även större skördar i delar av Ryssland. När man har så enorma skogsområden och så mycket lantbruk betyder även små förändringar stora vinster,” säger Henrik Carlsen.

Han får medhåll av Björn-Ola Linnér, professor och forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet samt programchef vid Mistra Geopolitics ett forskningprogram om samspelet mellan geopolitik och hållbar utveckling.

“Klimatförändringen kan ha positiva effekter på vissa grödor, framförallt vintervetet kan vara en vinnare. Stora delar av Ryssland där vintervetet kan öka ligger nära Ukraina,” säger Linnér.

Läs intervjun i sin helhet här.

Henrik Carlsen
Henrik Carlsen

Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Profile picture of Björn-Ola Linnér
Björn-Ola Linnér

SEI Affiliated Researcher

Design and development by Soapbox.