Målen om att bekämpa klimatförändringarna, stoppa avskogning, säkerställa en hållbar konsumtion, avskaffa fattigdom och att skydda ekosystemen i hav och på land har inte lett till verklig politisk förändring vad gäller hållbarhet, utan har närmast haft en retorisk effekt, menar SEI:s VD Måns Nilsson i en intervju med Dagens Nyheter den 21 juni.

I en ny studie har 61 forskare gått igenom 3 000 vetenskapliga studier för att undersöka den politiska effekten av de globala hållbarhetsmålen. Studien ”Scientific evidence on the political impact of the Sustainable Development Goals ”, publicerad i Nature Sustainability, visar att hållbarhetsmålen hittills har haft en minimal påverkan på det politiska beslutsfattandet.

“Målen skulle driva på omställningen i hela världen, men nu ser vi att de har haft en väldigt begränsad effekt. Målen har framför allt haft en retorisk påverkan, säger Måns Nilsson,” som är en av studiens huvudförfattare.

Läs hela intervjun med Måns Nilsson här .