Forskning och innovation anses vara grundläggande sektorer för att uppnå målen för Agenda 2030 såväl som för att tackla utmaningar bortom 2030. Denna studie tar fram en initial vetenskapligt baserad kartläggning av de övergripande forskningsbehoven för Agenda 2030 samt ger förslag på strukturella förändringar som behövs för att forskning bättre ska kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Studien identifierar forskningsbehov för tre av Agenda 2030’s hållbarhetsmål:

  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 14 – Hav och marina resurser (kompletterat med delmål relaterade till färskvatten under mål 6 Rent vatten och sanitet)
  • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap (kompletterat med delmål om institutioner och offentlig förvaltning under mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen)

Bilagorna för dessa tre mål finns tillgängliga nedan (på engelska).

Rapporten möjliggjordes genom projektbidrag från Formas.