“Nu tar man bort risken för greenwashing genom en gemensam standard för alla i Europa,” säger Måns Nilsson och påpekar att banker tidigare efter eget tycke kunnat definiera vad de anser vara gröna investeringar.

Han menar att möjligheten finns att taxonomin på sikt även kommer att omfatta gröna certifieringar av olika slag och understryker det positiva med att Europa nu med ett gemensamt regelverk skärper kraven för vad som får klassificeras som hållbart.

Här kan du lyssna på avsnittet med Måns Nilsson.