Skip navigation
Media coverage

Toby Gardner i Syre om avskogningsförordningen

I en intervju med tidningen Syres Ossian Sandin berättar SEI-forskaren Toby Gardner om hur han ser på den avskogningsförordning som förhandlas inom EU sedan ett decennium tillbaka, och vad som krävs för att den ska få effekt.

Published on 18 June 2022
Media coverage contact

Jenny Wickman

I över tio år har den avskogningsförordning som nu är på väg att bli verklighet diskuterats. SEI-forskaren Toby Gardner, som var en av huvudförfattarna till rapporten ‘Utarmning och restaurering av landekosystem,’ som skrevs för IPBES 2018, en organisation som kan jämföras med FN:s klimatpanel, fast för biologisk mångfald, menar att tydliga definitioner inte räcker, och vill sen en mekanism som kan bidra till att ekonomiskt belöna de som förbättrar sin verksamhet – och bestraffa de som inte gör det.

“Annars kommer Europa bara att få bort den avskogning som sker från sin leverantörskedjan genom att produktionen flyttar till områden som redan avskogats eller utarmats för länge sedan. För att det inte ska hända måste Europa ingå partnerskap runt om i världen som belönar förbättringar,” säger Toby Gardner.

Läs hela intervjun av Ossian Sandin med Toby Gardner i tidningen Syre här.

Med

Toby Gardner
Toby Gardner

Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.