Skip navigation
Event

Süsinikuneutraalne ringne majandus – väljakutsed ja võimalused koroonakriisist väljumisel

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) korraldas koostöös Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga (EKJA) järjekordse veebipõhise seminari, kus arutleti käesoleva koroonaviiruse pandeemiast tekkinud kriisi võimaliku mõju üle Euroopa Liidu rohelise kokkuleppega ette nähtud süsinikuneutraalse ja ringse majanduse arendamisel.

Grass water bubbles

21 May 2020
Event contact

Triin Killing

Vaata veebiseminari salvestust:

Kutsume ettevõtteid vastama küsimustikule, mille eesmärk on hinnata tänase COVID-19 pandeemia ja sellega kaasneva kriisi mõju ettevõtete majandus- ja keskkonnategevusele.

Küsimustele vastamine aitab meil analüüsida ja välja pakkuda võimalikke edasisi samme kriisist väljumiseks, võttes arvesse ka vajadust liikuda majanduslikult ja keskkonna seisukohast jätkusuutlikuma majandusmudeli suunas.

Küsimustik on anonüümne ja kogutud andmed esitame ainult üldistatud kujul. Küsimustikule vastamine võtab ca 10 minutit.

Küsimustiku leiate siit -> http://forms.gle/dtc2LCTyv5mzvR6C8

Tulemused esitleme veebiseminaril.

Tänaseks on selge, et käesolev kriis avaldab suurt survet paljude riikide ja ka ettevõtete pikaajalistele keskkonnaalastele eesmärkidele. Keskkonnaga seotud investeeringutest tulev kasum on väga pikaaegne ning riikidel on samas vajadus turgutada oma majandust ja ettevõtjaid lühiajaliste meetmetega, mis ei pruugi toetada süsinikuneutraalseid ja ringseid lahendusi. Kuidas mõjutab tänane kriis Euroopa Liidu ja ka Eesti majanduse- ja keskkonnapoliitikat? Millised väljakutsed seisavad ees ja millised võimalused avanevad Eesti ettevõtetel? Kuidas praegusest kriisist välja tulla nii, et taastumine oleks kiire ja kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkidega? Neile ja mitmetele teistele küsimustele püüdsime veebiseminaril vastust anda.

Kellele: veebiseminar on mõeldud eelkõige ettevõtetele aga ka avaliku- ja erasektori otsusetegijatele ning teiste asjast huvitatutele.

Registreerimine: Kõigile registreerunutele saadetakse enne ürituse algust link, mille abil saab siseneda veebiseminari keskkonda. Registreerimine on avatud kuni 20.05.20.

Registreerimislink: http://forms.gle/p88L5QW3TLW8df427

Veebiseminar viiakse läbi eesti keeles ja on tasuta.

Ajakava

14:30-14:40       Sissejuhatus seminari – Kristiina Martin, SEI Tallinn

14:40-15:00       Euroopa Liidu roheline kokkulepe tänase kriisi valguses – Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni esinduse juht

15:00-15:20       Eesti strateegilised väljakutsed ja võimalused kriisist väljumisel – Henry Kattago, Riigikantselei strateegiadirektor

15:20-15:40       Julged visioonid koroonakriisi järgsest maailmast – Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president

15:40-15:50       PAUS

15:50-16:20       Kriisi mõju Eesti ettevõtete keskkonnategevusele

  • Harri Moora, SEI Tallinna programmijuht
  • Olavi Tammemäe, Eesti Energia keskkonnajuht

16:20-17:00       Arutelu

Veebiseminari rahastaja:

Design and development by Soapbox.