Veebiseminar  „Ringne jäätmemajandus Eestis – kuidas edasi?“ toimus 30. märtsil 2021 kell 10:00 – 12:00 MS Teams veebikeskkonnas. Üritus toimus eesti keeles.

Üritusel anti ülevaade Eesti jäätmemajandusest ja tutvustati võimalike parimaid praktikaid, mis aitaksid ringsat jäätmemajandust arendada.

Veebiseminari kava:

  • Sissejuhatus jäätmeproblemaatikasse
  • Suuremahuliste piirkondlike ringlussevõtu lahenduste väljaarendamine olemasolevate tööstusettevõtete baasil
  • Probleemid liigiti kogutud olmejäätmete ringlussevõtu võimekusega Eestis – kuidas panna pakendiettevõtjad vastutama nende poolt turule pandud pakendite ringlussevõtu eest?
  • Võimalused olmejäätmete jäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu edendamiseks
  • Probleemid jäätmekäitluskäitiste arendamisel – miks on meil vaja tolereerida prügilaid ja teisi jäätmekäitlusrajatisi oma tagahoovis?
  • Kohaliku omavalitsuse roll olmejäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu süsteemis
  • Keskkonnaministeeriumi tagasiside tõstatatud küsimustele ja pakutud lahendustele
KIK logo