Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) arendab rahvusvahelises koostöös välja e-õppevahendi, mis aitab turismiettevõtetel mõista oma tegevuse keskkonnamõju ja teha seekaudu keskkonnahoidlikke valikuid ning vähendada kulusid.

Kavandatav e-õppevahend luuakse rahvusvahelise projekti GIFT for Europe (Green Ideas for Tourism for Europe – rohelised ideed Euroopa turismile) raames ja on mõeldud eelkõige kutsekoolide turismi eriala tudengitele ja õppejõududele säästva turismi põhimõtete õppimise ja õpetamise hõlbustamiseks. Samuti saavad e-õppevahendit kasutada turismiettevõtted (hotellid, restoranid, reisibürood jne) oma töötajate koolitamiseks ja abivahendina jätkusuutlike otsuste tegemisel.

„E-õppevahendi näol on tegemist keskkonnamõju simulatsioonivahendiga, mis aitab mõista turismiettevõtte tegevuse tagajärgi keskkonnale tuues välja erinevate meetmete rakendamisest tulenevat positiivset mõju nii keskkonnale kui ka ettevõtte kuludele,“ kommenteeris SEI Tallinna vanemekspert Evelin Piirsalu. „Näiteks võimaldaks hotellides või restoranides traditsiooniliste kraanide ja duššide vahetamine madalama veehulgaga süsteemide vastu vähendada keskkonnamõju ja säästa raha,“ lisas Piirsalu.

E-õppevahend luuakse turismisektoris rakendatud parimate praktikate ja näidete põhjal, mille kogumises osaleb ka SEI Tallinn.

Eesti ja projekti partnerriikide Bulgaaria ning Soome kutsekoolide ja turismiettevõtete kasutusse jõuab e-õppevahend aastal 2018. Seniks saab end GIFT for Europe projekti info ja lähiajal toimuvate ürituste ning koolitustega kursis hoida projekti kodulehe learnsustainabletourism.wordpress.com kaudu.

Lisaks e-õppevahendi väljatöötamisele koostab SEI Tallinn GIFT for Europe projekti raames 2017. aasta alguses keskkonnateemalise koolitusprogrammi turismialaste haridusasutuste õppejõududele, viies sealhulgas läbi viiepäevase koolituse. Huvilistel palume ühendust võtta Evelin Piirsaluga (evelin.piirsalu@seit.ee, 6276 116).

Projekti GIFT for Europe rahastab Erasmus + programm.

Tutvu Gift for Europe projektilehega siin .

 

Lisainfo:                                                                                          

Evelin Piirsalu
Vanemekspert, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)
6276 116, evelin.piirsalu@seit.ee

 

Foto: EAS / Jaanus Siim