11.–23. juulini toimub New Yorgis ÜRO Kõrgetasemeline Poliitiline Foorum, kus esimesed 22 riiki, sealhulgas ka Eesti, annCs vabatahtlikena ülevaate sammudest, mida nad kavatsevad ette võtta säästva arengu eesmärkide (SDG-de) saavutamiseks nii riigisiseselt kui rahvusvahelises koostöös.

Eesti tegevuskava pani kokku Eili Lepik Riigikantselei strateegiabüroost. Loe tema intervjuud Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) kodulehel Eesti tegevuskavast Agenda2030 rakendamiseks.