COVID-19 pandeemiaga kaasneva suure ebakindluse ajal on oluline toetada kolleege ja partnereid. Selle nimel täiustame oma veebipõhiseid koostöövõimalusi, korraldame ümber tegevusprotsessid ja töö poliitikakujundamisse panustamise suunal.

Meie organisatsiooni prioriteet on tagada töötajate heaolu ja turvalisus ning hoida oma tegevust võimalikult sujuvana.

SEI instituuti ja kogukonda kuulub pea 260 töötajat, tegutseme seitsmes riigis ja meie kontorid asuvad kümnes erinevas piirkonnas. Oleme reageerinud COVID-19 viirusele alates jaanuari keskpaigast, kui Kagu-Aasias asuvad kolleegid ja projektid hakkasid tundma kriisi mõju. Loodi SEI-sisene kriisireguleerimise meeskond ja esimene organisatsioonisisene reisipiirang kuulutati välja veebruari alguses. Möödunud nädalal kehtestasime rahvusvahelise reisikeelu ja soovitame tungivalt kõikidel töötajatel kodukontoris töötada (ka juhul kui kohalikud eeskirjad seda juba ei nõua). Kuna COVID-19 pandeemia on levinud ülemaailmselt ja võib kesta pikalt, vaatame hoolikalt läbi COVID-19 tagajärjed meie tegevusele ja püüame neid leevendada. Seame ümber projektide prioriteete, näiteks toome ajaliselt ettepoole projektidega seotud nö „lauapõhist tööd“, mida erinevalt välitööst saab teha kodus.

“Seda, mida ütleme praegusel ajal  üksteisele, ütleme ka oma koostööpartneritele: 'Kuigi oleme üksteisest kaugel, hoiame siiski kokku.'”

Meie teadusuuringute ja kaasamistegevuse alustalaks on koostöö teadlaste, poliitikakujundajate ja praktikutega nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil. Kuigi oleme harjunud töötama tiimides ja üle kogu maailma, on praegune olukord meie tööviise mõjutanud. Seda, mida ütleme praegusel ajal  üksteisele, ütleme ka oma koostööpartneritele: „Kuigi oleme üksteisest kaugel, hoiame siiski kokku.”

Poliitikakujunduse jaoks on COVID-19 pandeemia enneolematu vastupidavuskatse. Otsuste rindejoonel olevad inimesed on suure surve all, et hoida tervishoiuteenused toimivana ning minimeerida majandusvapustuse kestvust ja ulatust. SEI on valmis poliitikakujundajaid ja praktikuid selles kriisiolukorras tüürides igati aitama, kas asjakohase ekspertiisi või muu konstruktiivse panusega. Näiteks pakume sisendit otsustele, mis aitavad majandusel taastuda võttes arvesse õiglast kohanemist kliimamuutusega.

Sellel ebakindlal ja keerulisel ajal teeme SEI-s jätkuvalt kõik endast oleneva, et jätkata tegutsemist jätkusuutliku tuleviku nimel.