Poekettidele ja toitlustusasutustele suunatud juhendmaterjalid koondavad parimad praktikad ja ettepanekud, mis kogutud SEI Tallinna poolt läbi viidud toiduraiskamist puudutavate uuringutes.

Juhendmaterjale toiduraiskamise vältimiseks tutvustati 1. juunil toimunud ümarlaual, kus osalesid poekettide ja toitlustusasutuste esindajad, aga ka ministeeriumide ja teiste riigiasutuste ametnikud.

„Tegemist on materjalidega, kus on esmakordselt koondatud info ja nõuanded, mis aitaks toiduraiskamist vältida,“ kommenteeris SEI Tallinna programmijuht ja toiduraiskamise teemaliste uuringute läbiviija Harri Moora. „Lisaks on juhendmaterjalide eesmärk hõlbustada Eesti kauplustel ning söögikohtadel oma töötajaid toiduraiskamise vältimise teemal koolitada,“ lisas Moora. 

„Meil on hea meel, et toidu raiskamise teema üldiselt tekitas ümarlaual elavat diskussiooni ja saime kohalolijatelt tagasisidet ning ettepanekuid ka juhendmaterjalidele,“ kommenteeris SEI Tallinna vanemekspert Evelin Piirsalu.

Kaubanduskettidel on oluline roll tarbijate harjumuste kujundamisel ja määramisel. Ümarlaual jäi kõlama, et kuigi äravisatava toidu kogus kaubanduskettide käivet arvestades on madal, on poed äärmiselt huvitatud raisatud toidu hulga vähendamisest. Seda eesmärki täidavad ka valminud ja peale ürituse tagasisidet täiendust saavad juhendmaterjalid, mis pannakse seejärel üles ka SEI Tallinna kodulehele (Uuringud toidujäätmete ja toidukao kohta ).

Kuna koguseliselt suurim hulk toitu raisatakse Eestis kodumajapidamistes (ca  76%), on SEI Tallinnas väljatöötamisel toiduraiskamise vältimise juhendmaterjal ka elanikkonnale. Ühtlasi on ettevalmistamisel avalikkusele suunatud ja aasta lõppu planeeritud kampaania toiduraiskamise vältimise teemal koostöös Toidupangaga, mida üritusel samuti tutvustati.

Ümarlaua ettekanded leiad siit:

 

Tutvu SEI Tallinna toiduraiskamisega seonduvate uuringu tulemustega ja meediakajastusega siin .


Toiduraiskamise vältimise teemalist ümarlauda ja valmivat kampaaniat toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.