Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) panustab läbi oma töö – keskkonnauuringute,  poliitikaanalüüside ja muude tegevuste – jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku maailma loomisesse. Seega on iseenesestmõistetav, et meie igapäevatöö ja töökeskkond peab samuti olema neid väärtusi kandev ja võimalikult kestlik.

Oleme aastaid panustanud keskkonnajuhtimissüsteemide arendamisse nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Näiteks oli SEI Tallinn ka üks Euroopa Rohelise Kontori süsteemi loojatest ja arendajatest. Roheline Kontor on lihtne keskkonnajuhtimissüsteem kontoripõhistele organisatsioonidele eesmärgiga luua tervislik, keskkonnahoidlik ja inimsõbralik töökeskkond.

Rohelise Kontori tunnustuse saamine eeldab keskkonnahoidlike põhimõtete rakendamist. Sinna hulka kuuluvad keskkonnategevuse jälgimine kontoris (energiatõhususe edendamine, materjalide ja jäätmetekke vähendamine), säästev transport töökorralduses, keskkonnahoidlikud hanked jne, mis kõik panustavad nii töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmisesse kui ka tervislikuma töökeskkonna loomisesse. Praeguseks on Eestis välja antud enam kui 40 Rohelise Kontori tunnistust.

Määravaks sai uude kontorisse kolimine

„Hea meel on tõdeda, et kui siiamaani oleme teistes organisatsioonides aidanud Rohelist Kontorit rakendada, siis nüüdseks oleme ka ise Rohelise Kontori tunnustuse omanikud,“ nentis SEI Tallinna juhataja Lauri Tammiste. „Selles protsessis sai meie jaoks määravaks uuele kontoripinnale kolimine. Alates 2018. aastast töötame uutes ruumides Arsenali Keskuses. Uus kontor on meil võimaldanud võrreldes eelmise bürooga keskkonnahoidlikke põhimõtteid ja tegevusi oluliselt paremini läbi viia ja tänu sellele detsembri alguses Rohelise Kontori tunnistus pidulikult vastu võtta,“ lisas Tammiste.

SEI Tallinna kontori keskkonnahoidlikud tegevused

„Rohelise Kontori võlu seisneb selles, et iga kontor, töökeskkond ja seal töötav seltskond on omanäoline ja seetõttu on ka iga Roheline Kontor oma nägu,“ kommenteeris süsteemi kaaslooja ja SEI Tallinna programmijuht Harri Moora. „Peale selle, et ostame SEI Tallinna kontoris vaid taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit, sorteerime prügi, korraldame oma üritusi hotellides, mis kannavad Green Key märgist, mõõdame ja kompenseerime oma CO2 jalajälge. Kuna meie töö on rahvusvaheline ja eeldab lennureise, siis süsinikujalajälje neutraliseerimiseks oleme juba oma 15 aastat käinud kevadeti kolleegidega metsa istutamas. Sellest on praeguseks saanud pikaajaline traditsioon ja oodatud kevadsündmus,“ lisas Moora.