Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) ja Eesti Naisuurimus- ja teabekeskus ENUT korraldasid mõttevahetusele teemal sooline palgalõhe biomajanduses Eestis. Töötuba toimus 28. oktoobril Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis kell 9 -15.00.

Töötoas anti ülevaate esialgsetest läbiviidud uuringutest soolise palgalõhe teemal Eesti põllumajandus- ja metsandussektoris. Samuti võeti vaatluse alla mitmed tegurite grupid, mida palgalõhet uurinud autorid on töödes käsitlenud: 1) Personaalsed tegurid; 2) Töökohaga seotud tegurid; 3) Organisatsioonilised tegurid; 4) Ametite ja tegevusalade sooline segregatsioon; 5) Institutsionaalsed tegurid; 6) Sotsiaalsed normid ja tavad.

Töötoa päevakava saab näha siin: http://bit.ly/2eiINSL .

Kokkuvõte töötoa tulemustest asub siin.