SEI Tallinn panustas Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ (ENMAK 2030+) koostamisse kolmes valdkonnas:

1. Transpordivaldkonna töörühma koordineerimine. Töörühma juhtis SEI Tallinna vanemekspert Mari Jüssi, uuringu kaasautor oli vanemekspert Helen Poltimäe.

– Energiasäästu potentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Vt uuringu raportit siit .

Jüssi, M., Poltimäe, H., Luts, H., Metspalu, P. 2014. Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring.

 

– Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid. Aruanne

Jüssi, M., Rannala, M. 2014. ENMAK 2030+ Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid.

 

2. ENMAKi keskkonnamõju strateegilise hindamine töörühmas osalemine. SEI Tallinna ülesandeks oli Natura eelhindamine  ja transpordi keskkonnamõju hindamine . SEI Tallinna eksperdid olid Kaja Peterson, Meelis Uustal ja Mari Jüssi.

3. Energiamajanduse mõistete wikilehe toimetamine . SEI vanemekspert Piret Kuldna.