SEI Tallinn panustas Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ (ENMAK 2030+) koostamisse kolmes valdkonnas:

1. Transpordivaldkonna töörühma koordineerimine. Töörühma juhtis SEI Tallinna vanemekspert Mari Jüssi, uuringu kaasautor oli vanemekspert Helen Poltimäe.

– Energiasäästu potentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Vt uuringu raportit siit.

Jüssi, M., Poltimäe, H., Luts, H., Metspalu, P. 2014. Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring.

 

– Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid. Aruanne

Jüssi, M., Rannala, M. 2014. ENMAK 2030+ Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid.

 

2. ENMAKi keskkonnamõju strateegilise hindamine töörühmas osalemine. SEI Tallinna ülesandeks oli Natura eelhindamine ja transpordi keskkonnamõju hindamine. SEI Tallinna eksperdid olid Kaja Peterson, Meelis Uustal ja Mari Jüssi.

3. Energiamajanduse mõistete wikilehe toimetamine. SEI vanemekspert Piret Kuldna.