Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja SEI Tallinn sõlmisid 21. detsembril 2007.a. riigihanke lepingu "Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks" (ENMAK KSH).

SEI Tallinn moodustas KSH töörühma järgmises koosseisus:

Kaja Peterson (töörühma juht, KSH ekspert),
Tea Nõmmann (töörühma liige, keskkonnaökonoomika ekspert),
Tiit Kallaste (töörühma liige, kliima ja energia ekspert),
Enn Kareda (töörühma liige, energiamajanduse väliskulude ekspert) ja
Meelis Uustal (töörühma assistent, KSH ekspert).

Leping kehtis kuni 30.11.2008, mille jooksul töörühm koostas KSH programmi ja aruande ning osales avalikel koosolekutel ja selgitas oma töö vahe- ja lõppjäreldusi.
 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käik:
 

2009

Riigikogu võttis vastu "Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020" 15. juunil 2009 toimunud istungil. Arengukava avaldati Riigi Teatajas 22. juunil 2009. 

Riigikogu lõpetas arengukava esimese lugemise ja suunas selle teisele lugemisele 6. mail 2009.

Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule esitatud energiakava eelnõu.

Keskkonnaameti poolt heakskiidetud ENMAKi KSH aruanne, 26.02.2009

Täiendatud KSH aruanne, seisuga 09.02.2009
 

2008

ENMAKi eelnõu, 10.12.2008

Pärast KSH aruande avalikustamist täiendatud KSH aruanne, seisuga 21.11.2008

31.10.2008 algusega kl 13.00 toimus MKM aatriumis ENMAKi KSH aruande avalik arutelu.

7.10.2008 avalikustas MKM oma kodulehel ENMAK KSH aruande eelnõu.

ENMAKi tööversioon (7.), september 2008

Keskkonnaministeeriumi heakskiidetud KSH programm, 7.05.2008

Pärast avalikku arutelu täiendatud KSH programm, 11.04.2008

KSH programmi eelnõu avalik arutelu toimus 27.03.2008 kell 13.00 MKM aatriumi saalis (Harju tn 11, Tallinn).

12.03.2008 toimus MKMi eestvõttel Energiafoorum I Rahvusraamatukogu suures saalis, teemal "Millist energiasüsteemi me tahame?"

Avalikustamisele suunatud KSH programm, 4.03.2008

05.03.2008 valmis KSH programmi eelnõu esimene versioon.

05.03.2008 MKM algatas ENMAKi KSH menetluse, ministri käskkiri, ametlik teadaanne

18.01.2008 Vabariigi Valitsus algatas ENMAKi koostamise, RTL 2008, 5, 61