Valuing the commons: An international study on the recreational benefits of the Baltic Sea

Läänemeri toob kasu kõigile Läänemere rannikul asuvale üheksale riigile. Lisaks sellele elab 85 miljonit inimest Läänemere valgalal. Selleks, et Läänemere kvaliteeti parandada, on vaja rahvusvahelist koostööd. Läänemere pakutavat rekreatsioonilist väärtust võib praegu hinnata ligikaudu 15 miljardile eurole aastas. Merevee kvaliteeti parandades oleks võimalik seda väärtust suurendada kuni 18%.

Teadusartikli kokkuvõte ajakirjas Journal of Environmental Management.