Skip navigation
SEI brief

Länsstyrelsernas arbete med hållbar konsumtion: utmaningar och möjligheter

Som en del av UNLOCK projektet publicerar SEI rekommendationer baserat på en enkätundersökning som utfördes hösten 2018 bland landets länsstyrelser. Enkäten undersöker vilken roll den regionala nivån kan tänkas spela för att främja kommunernas arbete med hållbar konsumtion på lokal nivå.

Download  Läs UNLOCK brief länstyrelse / PDF / 927 KB

Efter en sammanfattande analys av enkätsvaren har Stockholm Environment Institute formulerat tre rekommendationer för hur länsstyrelsernas arbete med hållbar konsumtion kan stärkas. Rekommendationerna riktar sig till beslutsfattare på regional och lokal nivå och sammanfattas i detta policy brief.

Resultat av enkätundersökning bland Sveriges länsstyrelser

Sammantaget visar enkätresultaten att de länsstyrelser som besvarade enkäten arbetar aktivt med hållbar konsumtion, men att de efterfrågar mer politiskt stöd och mer resurser av olika slag (finansiella, samverkan, administrativt etc.) för att kunna vidareutveckla arbetet med hållbar konsumtion.

Det är tydligt att flera av respondenterna anser att länsstyrelsen skulle kunna fungera som regional samordnare för arbetet hållbar konsumtion om de bara fick ett tydligt uppdrag och tillräckliga resurser.

Traditional red houses in Sweden

Photo taken in Mollösund, Sweden. Image: Lars Johansson / EyeEm

Download

Läs UNLOCK brief länstyrelse / PDF / 927 KB

SEI authors

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Karin André
Karin André

Team Leader: Cities, Communities and Consumption; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Åsa Gerger Swartling
Åsa Gerger Swartling

Head of Knowledge Management, Senior Research Fellow

Global Operations

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.