Päikeseelektrijaamade kiire juurdekasv paljudes riikides tähendab fossiilkütuste baasil elektri genereerimise järjekindlat vähenemist, millega kaasneb kliima soojenemist põhjustavate kasvuhoonegaaside heite järsk kahanemine. Päikeseelektrijaamade rajamine omakorda annab võimaluse energia salvestamiseks vesinikuna, mida saadakse vee elektrolüüsil ja mida on võimalik vajadusel kasutada ka siis, kui päike ei paista. Kütuseelementide baasil toimiv vesinikuenergeetika on Maailma Energeetikanõukogu poolt tunnistatud lähikümnendite teedrajavaks arengusuunaks. Artikkel annab põgusa ülevaate päikeseenergia kui ühe taastuva energiaallika kiirest arengust ning perspektiivsetest võimalus-test süsinikuvaba majanduse loomisel.

Märksõnad: IPCC, KHG, päikeseenergia muundamine, päikeseelektrijaam, PV-paneelid, mikrotootmine, vesinik, taastuvenergia toetus, kütuseelemendid.

Väljaande link: http://tek.emu.ee/userfiles/taastuvenergia_keskus/TEUK%20kogumikud/kogumik%20TEUK%20XVII_web.pdf