I över ett år har SEI granskat den svenska gruv- och mineralnäringen ur flera olika hållbarhetsperspektiv. Genom så kallade explorativa scenarier har projektet identifierat styrkor, svagheter och utmaningar för att kunna bibehålla en stark konkurrenskraft.

“I ett högteknologiskt samhälle är materialförsörjning en strategisk fråga, inte minst för att möta de klimatdrivna hållbarhetsutmaningarna,” säger Måns Nilsson, vd för SEI.

The great copper pit world heritage site in Falun, Sweden. Photo: Reimphoto / Getty Images Plus

En del av resultatet av samarbetsprojektet är konkreta förslag inom sex olika åtgärdsområden.

SEI:s analys av helheten har bearbetats av Svemin och landat i tre strategiska utvecklingsområden. Det handlar om att driva vidare spårbarhetssystem för metaller, lösa markfrågor ur ett brett perspektiv och satsningar inom FoI för att branschen även fortsättningsvis ska arbeta med de smartaste lösningarna och spjutspetsteknologi.