Rasmus Kløcker Larsen har bland annat skrivit den vetenskapliga artikeln Gruvbrytningens effekter på samiska marker: en kunskapssyntes från tre renbetesdistrikt (på engelska).

Han menar att regeringens Kallakbeslut följer en retorik som traditionellt använts av staten och industrin i gruvexploateringssammanhang, att gruvor och renskötsel kan samexistera och att påverkan kan begränsas genom tekniska åtgärder och monetär ersättning.

“Men samisk kultur och markrättigheter kan inte ersättas ekonomiskt. Här gör man inte en bedömning av påverkan på samebyarnas rättigheter. Man ignorerar dessutom den forskning som dokumenterat vilken påverkan gruvor har på renskötseln och den samiska kulturen, säger Rasmus Kløcker Larsen.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter här .