Climate change will increase drought.

Climate change will increase drought. Photo: Wladimir Bulgar Science Photo Library / Getty Images .

IPCC-rapportens budskap är tydligt: stora, snabba och permanenta utsläppsminskningar är nödvändiga.

Rapporten är den tyngsta och mest utförliga sammanställningen av all relevant klimatforskning som världens forskare tagit fram hittills, sammanlagt tiotusentals olika studier. Den sammanfattar sex tidigare delrapporter som har publicerats under den senaste så kallade utvärderingscykeln inom IPCC, som pågått sedan 2016.

Så brant måste utsläppen minska om vi ska stanna vid 1,5 grader

Forskarna täcker klimatförändringarnas vetenskapliga grund, deras effekter, behovet av klimatanpassning och hur stora utsläppsminskningar som krävs för att hålla uppvärmningen under 1,5 grader, vilket forskningen visar är den gräns där många viktiga ekosystem och klimatsystem riskerar att kollapsa.

“Syntesrapporten kan betyda mycket för klimatagendan under de kommande åren. Stora utsläppsminskningar måste ske till år 2030, och eftersom det kan dröja upp till sju år till nästa rapportcykel är syntesrapporten en viktig vetenskaplig grund att stå på under detta avgörande decennium.”

— Francis X. Johnson, forskningsledare vid SEI och en av rapportens författare.

Att klimatet påverkas av människan har slagits fast i allt tydligare ordalag av IPCC, från ”troligt” i den rapport som kom 2001 via ”mycket troligt” och ”extremt troligt” till ”otvetydigt” i den här senaste rapporten.

Extrema väderhändelser har blivit vanligare och mer intensiva runtom i världen. Förra årets översvämningar i Pakistan och den pågående torkan på Afrikas horn är bara ett par exempel på de skador och förluster som kan kopplas till den globala uppvärmningen.

“ Under tiden vi minskar utsläppen måste vi också investera i klimatanpassning för sårbara människor. Klimatförändringarnas effekter kommer att fortsätta även med stora utsläppsminskningar fram till 2030, delvis på grund av att koldioxiden stannar kvar länge i atmosfären.”

— Francis X. Johnson

Ytterligare medieartiklar som citerar Francis X. Johnson om IPCC-rapporten har publicerats av Associated Press , Financial Times , Wall Street Journal , SR Vetenskap, Svenska Dagbladet, Miljö & Utveckling med flera.