Efter fem intervjuar Katarina Axelsson.

Programmet Efter fem sänds i TV4. Foto: TV4 / Efter fem.

Programledarna Tilde de Paula Eby, Axel Pileby och familjen Mandelmanns testade verktyget inför sänding. Deras resultat och de utmaningar som är förknippade med att övergå till en klimatsmartare livsstil, diskuterades i programmet.

Klimatsmart livsstil

– Många människor vill göra en förändring, exempelvis äta mindre andel kött och flyga mindre, säger Tilde de Paula Eby, programledare för TV4:s program Efter fem.

– SEI och WWF:s Klimatkalkylator är ett förenklat beräkningsverktyg som kan användas av individer för att ge en överblick över vilken påverkan den egna livsstilen har på klimatet, säger Katarina Axelsson, forskare vid SEI.

Cirka 400 000 svenskar har till dagens datum använt Klimatkalkylatorn  för att uppskatta sin individuella klimatpåverkan.

– Ser man till svensken i genomsnitt är det resor och transporter som står för cirka 30 procent av hushållens klimatpåverkan. Vissa människor flyger inte alls eller väldigt sällan. Men, om man flyger ofta blir utsläppen naturligtvis större, säger Katarina, forskare vid SEI.

– Målet på sju ton [koldioxidekvivalenter per person och år] är satt till år 2020. Det långsiktiga målet är satt till år 2050 och motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter.

Mandelmanns framgångar och tips

Familjen Mandelmanns resultat hamnade på fem ton när de testade sin klimatpåverkan i SEI och WWF:s Klimatkalkylator. Ett av de viktigaste tipsen som nämns i programmet är att välja att resa klimatsmart.

–  Självklart tar vi alltid tåget, säger familjen Mandelmann i tv-inslaget. Vi försöker också alltid påverka, vi uppmanar människor att ta tåget eller bussen. Dessutom är det smart att göra energin hemma.