Över hela världen växer andelen förnyelsebar energi. I östafrikanska Kenya kommer nu drygt 85 procent av elen från förnyelsebara energikällor.

“Kenya har varit ledande just när det gäller förnybar energi. Dom har bra affärsmodeller och Kenya är en motor för hela regionen. Men samtidigt finns det utmaningar när det gäller hushållsenergi där största delen som används i städer är trä eller träkol.” säger Francis.

“Användning av trä för matlagning kräver väldigt mycket mark. Dessutom är 2 procent av den globala koldioxidutsläppen från förbränning av trä, ungefär lika mycket som flyget.”

“Kenya har ett mål för att ha 10 procent skog, vilket är ett intressant mål. Om man kan plantera träd och öka effektiviteten av hushållsanvändning av trä och träkol, kan det minska utsläppen samtidigt. Det kan vara en positiv utveckling men det kräver investering och institutionella stöd också.” säger Francis.