Kraftfull teknikutveckling för att bli av med växthusgaser har utvecklats snabbt de senaste tjugo åren, exempelvis inom energi- och elproduktion, säger SEI:s Måns Nilsson till P1-morgon och lyfter elfordon inom transport som en “game changer.” Han lyfter också industriella tillverkningsprocesser och grönare stadsplanering som viktiga framsteg och understryker att förändringarna behöver ske i såväl rika som fattiga länder, men menar att de fattiga länderna inte har del av den gröna tekniken i den utsträckning som omställningen kräver. Han varnar också för att i fattiga länder som växer snabbt och vill ha stora investeringar så finns en risk för att man exempelvis investerar i kolkraftverk med en livslängd på 50-60 år, vilket gör att man låser in sig i utsläpp som man inte kommer ur de kommande decennierna.

“Det är viktigt att de investeringar som sker nu inte går till kolkraft, utan att man satsar på fossilfria, utsläppsfria energislag,” säger Måns Nilsson.

Lyssna på intervjun i sin helhet här .