Det visar resultaten från rapporten Nordic Green to Scale for Cities and Communities (NGtSC), som presenteras den 27:e November kl 13.00 på Stockholm Environment Institute. NGtSC är en del av det internationella projektet Green to Scale som koordineras av Sitra tillsammans med Stockholm Environment Institute, CONCITO, CICERO, Islands universitet och C40-städernas nätverk.

I studien analyserades klimatlösningar som redan används på olika håll i Norden. Studien uppskattade hur stor utsläppsminskning som kan uppnås om också andra nordiska städer och kommuner börjar använda lösningarna i samma utsträckning. Den helt klart största delen av de utsläpp som uppstår inom kommunerna kommer från energiproduktion och trafik, och den största delen av de lösningar man sett närmare på kommer från dessa sektorer. I analysen såg man bland annat närmare på hur spillenergi från avloppsvatten tillvaratas i Åbos fjärrvärmenätverk, hur jordvärme används vid uppvärmning av hus i Stockholm och cykling i Köpenhamn.

“Vi vet att det finns gröna lösningar men att öka dem är fortfarande en utmaning. Denna rapport är ett steg mot bättre förståelse för hur vi kan komma till rätta med den utmaningen. ”

— Oliver Johnson, enhetschef för klimat, energi och samhällen vid SEI.

Vid den svenska lanseringen, den 27:e November, hålls en dialog mellan representanter från svenska och finska kommuner om skalbara klimatlösningar i städer.

Idag lanseras rapporten i Reykjavik, Island.

Städerna och kommunerna håller nu i ratten

Rapporten visar att städerna och kommunerna aktivt tagit tag i situationen för att begränsa klimatförändringen. Om alla de klimatlösningar som granskats börjar användas i större omfattning, minskar utsläppen sammanlagt med uppskattningsvis 26 miljoner koldioxidekvivalentton per år.

Utöver direkta utsläppsminskningar, skapar de lösningar som analyserats i projektet Green to Scale, positiva bieffekter i människors livsmiljö, bland annat genom bättre luftkvalitet.

“Förutom detta innebär det besparingar för kommunerna och städerna om de börjar använda lösningarna – enligt vår analys till och med 460 miljoner euro på årsnivå. ”

— Sitras seniora rådgivare Oras Tynkkynen

Programmet och anmälan

Läs mer om konferensen, programmet och talarna och registrera dig

Registrera