Forskarna som är engagerade i Mistra Geopolitics intresserar sig för frågor som rör geopolitik, mänsklig säkerhet och global miljöförändring. Bland dem som har nytta av resultaten och varit involverade i dialoger med programmet märks den svenska regeringen, myndigheter, företag och organisationer som på olika sätt behöver kunskap för att analysera risker och därmed stå bättre rustade inför framtida möjligheter och utmaningar.

Finansieringen på upp till 60 miljoner kronor gäller från januari 2021 och då inleds arbetet med den andra fyraårsperioden av forskningsprogrammet. Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra, säger: ”Vi ser fram emot ytterligare fyra år med Mistra Geopolitics. I en turbulent tid med stor geopolitisk osäkerhet är detta program viktigare än någonsin.”

Under de första fyra åren har Mistra Geopolitics lyckats bygga nya internationella forskningsnätverk och locka flera internationella gästforskare. Mistras internationella expertpanel noterade också att forskningsprogrammet påverkat den globala vetenskapliga debatten och bidragit till att skapa insikter kring geopolitikens betydelse hos branschorganisationer, företag och finansinstitut.

Åsa Persson, forskningschef och biträdande chef vid SEI, Stockholm Environment Institute, säger:

”Vi är mycket stolta över att vara värd för detta program på SEI och att samarbeta med partners i världsklass, i Sverige och internationellt. Det finns en växande efterfrågan på kunskap och analyser som Mistra Geopolitics erbjuder och vi söker ständigt efter sätt att förstå nya geopolitiska trender och hållbarhetstrender. I den andra fasen av programmet är vi mycket glada över att få in expertis om tillväxttekniker, till exempel artificiell intelligens.”

Åsa Persson
Åsa Persson. Forskningschef och biträdande chef vid SEI.

Björn-Ola Linnér, programchef för Mistra Geopolitics och professor i miljövetenskap vid Linköpings universitet, betonar att COVID-19-pandemin har inneburit många nya osäkerheter:

”Pandemin kan motverka målen i Parisavtalet. Vi kan se en vändning mot mer isolationism och ekonomiska återhämtningsinsatser som innebär ökade utsläpp. Å andra sidan kan COVID-19-pandemin stimulera en “generositetens geopolitik”. Det erbjuder en snabb möjlighet att växla mot grönare, friskare och mer motståndskraftiga samhällen.”

Björn-Ola Linnér. Foto: Mistra Geopolitics.

Enligt Björn-Ola Linnér är samarbete viktigare än någonsin: ”Jag är så glad att vi har fått finansiering för en andra fas av Mistra Geopolitics. Samarbete mellan forskare från olika kompetensområden är centralt för att förstå komplexiteten i dessa frågor. Vi samarbetar också med våra partners, med industrin, tankesmedjor, politiska institutioner och det civila samhället och lär oss ständigt nya saker av varandra.”

Mistra Geopolitics har producerat över 90 publikationer, många av dem publicerade i högprofilerade tidskrifter som Nature, Nature Climate Change, Foreign Affairs, Global Environment Change och WIRES Climate Change, eller av utgivare som Cambridge University Press och Oxford University Press.

Eva Krutmeijer, kommunikationsansvarig, Mistra Geopolitics
eva@krutmeijer.se 0709 846 638

Mistra Geopolitics är ett forskningsprogram som undersöker dynamiken i geopolitik, mänsklig säkerhet och miljöförändringar. Programmet samlar en stark tvärvetenskaplig forskargrupp bestående av sex svenska partner: Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Linköpings universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Lunds universitet. Det inbegriper också många intressenter inklusive svenska myndigheter, företag, branschorganisationer och två internationella partners, E3G och Adelphi. www.mistra-geopolitics.org Twitter, #MistraGeopolitics

Stockholm Environment Institute, SEI, är en internationell och oberoende forsknings- och policyorganisation som tacklar miljö- och hållbarhetsutmaningar. Vi kopplar samman vetenskap och beslutsfattande för att utveckla lösningar och bidra till en hållbar framtid för alla. På våra åtta center i Europa, Asien, Afrika och Amerika engagerar vi oss i policyprocesser, utvecklingsåtgärder och affärspraxis över hela världen www.sei.org @SEIforskning

Stiftelsen för strategisk miljöforskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar social utveckling.
Mer information finns på www.mistra.org/