A smiling SEI Tallinn Programme Assistant Kertu Uiboleht in white top holds award, a mirror with her reflection.

Kertu Uiboleht võttis SEI Tallinna nimel vastu muuseumisõbra tiitliga kaasa käiva peegli. Foto: Tiit Mõtus

“Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse töötajad on olnud asjatundlikud ja toetavad nõuandjad muuseumidele keskkonnahoidliku toimimise süsteemi loomisel,” ütles muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste. “Samuti loodi nende eestvedamisel Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juurde rohelise muuseumi keskkonnajuhtimise süsteem ning on asutud välja andma rohelise muuseumi sertifikaati.”

Keskkonnateemad on muuseumide jaoks kasvav väljakutse. “Rohelise muuseumi sertifikaat on esimene viis, kuidas muuseum saab teadlikult enda tegevust suunata. Muuseumiühingu poolt on mul hea meel, et aasta muuseumisõber toetab muuseumide kestlikku arengut ja rohelisemaks muutumist,” lisas Männiste.

Kertu Uiboleht SEI Tallinnast tõi välja, et muuseumide suurim väljakutse on töötajate kaasamine ja see, kuidas integreerida keskkonnahoidu igasse muuseumi tegevuse aspekti.

Muuseumisõbra aunimetuse väljaandmise eesmärk on avaldada avalikku tänu ja tunnustust isikule või kollektiivile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud paljude Eesti muuseumide toetamisel: osalenud muuseumide arendamisel, muuseumides tehtava töö kajastamisel või aidanud kaasa muul moel Eesti muuseumide maine tõstmisele.