Enligt uppgifter från Brasiliens regering avverkades cirka 220 000 km2 av Amazonas och Cerrados inhemska vegetation i Brasilien mellan åren 2006 och 2017, varav 10 procent för att ge plats åt soja.*

Endast i Cerrado röjdes omkring 140 000 kmav den inhemska vegetationen mellan 2006 och 2017, enligt aktuella uppgifter från det brasilianska övervakningssystemet för avskogning, Prodes.

Nära dubbelt så stor förlust som i Amazonas

Detta motsvarar en nästan dubbelt så stor förlust som i hela Amazonas under samma tidsperiod. Detta är särskilt oroande eftersom Cerrados enorma savannskog är en viktig kolkälla, och omfattar en unik variation av arter och biologisk mångfald.

Medan de senaste uppgifterna från Brasiliens regering visar att avskogningen i Cerrado har minskat mellan 2006 och 2017, beräknas avskogning för soja i Cerrado ha orsakat utsläpp på 210 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 143 miljoner ton CO2e av dessa kom från soja för export.

Avskogningen i Amazonas har nått sin högsta nivå på ett decennium

− Med ökad global efterfrågan på soja är det avgörande för företag och regeringar att arbeta tillsammans för att säkerställa en hållbar produktion och undvika att förvärra Brasiliens klimatutsläpp. Särskilt mot bakgrund av de senaste nyheterna, att avskogningen i Amazonas nått sin högsta nivå på ett decennium under det senaste året, säger Toby Gardner, chef för Trase vid Stockholm Environment Institute (SEI).

År 2017 gick mer än hälften av all export från Cerrado till Kina (59%). Detta exponerade Kina för en total avskogningsrisk på 460 kvadratkilometer, vilket motsvarar 5,6 miljoner ton CO2e. Exporten till EU-länderna år 2017 (17%) kan kopplas till 150 km2 soja-relaterad avskogning i Cerrado och 1,7 miljoner ton CO2e.

− Vår analys visar de specifika länderna och de näringsidkare som är knutna till röjning av stora områden med avgörande vegetation i Cerrado för sojaodlingar, vilket driver upp Brasiliens växthusgasutsläpp, säger Toby Gardner, chef för Trase vid Stockholm Environment Institute.

Bevarande av tropisk regnskog avgörande för klimatmålen

Data från Trase visar att de tre största sojaexportörerna från Cerrado var Bunge, Cargill och ADM, med en sammanlagd export på 13 miljoner ton år 2017. Samtliga tre företag har förbundit sig till nollvisonen för avskogning.

Jordbruksexpansion för att producera soja, nötkött och palmolja motsvarar cirka två tredjedelar av den tropiska avskogningen globalt. Bevarande av tropisk regnskog har identifierats som avgörande för att uppfylla globala klimatmål, och skogar motsvarar potentiellt en tredjedel av klimatlösningen.

*Denna bedömning tar hänsyn till att det kan finnas en försening på upp till fem år efter avskogningen innan soja planteras.

Se grafik från TRASE som illustrerar avskogningshastigheter, utsläppsrisker mm.

Toby Gardner förklarar vad som är nytt inom Trase. Video: Trase / YouTube.

För intervjuer och information

Toby Gardner, chef för Trase, Stockholm Environment Institute
toby.gardner@sei.org, +4670-363 4940

Ylva Rylander, pressansvarig, Stockholm Environment Institute
ylva.rylander@sei.org, +4673-150 3384

Om Trase

Transparency for Sustainable Economies, Trase, är en online-plattform som kombinerar olika typer av data för att visualisera hur flödet av viktiga jordbruksvaror importeras och exporteras. I dagsläget omfattar verktyget varorna soja, nötkött, träprodukter och palmolja, vilket gör det möjligt att identifiera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Projektet är ett gemensamt initiativ av Stockholm Environment Institute och Global Canopy.