Den 25 januari intervjuades Timothy Suljada av Svenska Dagbladet om EU taxonomin, det nya och enligt många ambitiösa regelverk som ska styra EU i en mer miljövänlig riktning.

Men Suljada, som nyligen tillsammans med SEI-kollegan Charlotte Wagner granskat EU:s arbete med taxonomin för farliga kemikalier, menar att EU reglerna potentiellt kan utgöra kryphål för användandet av giftiga ämnen, då listan på ämnen som bör anses giftiga är avsevärt mer omfattande än vad som anges i taxonomin. Det finns i dag över 350 000 kemikalier på marknaden, men endast 50 av dessa klassas som farliga, och ytterligare 200 kan komma att klassas som farliga.

Till SvD säger Suljada:

“Det är en stor skillnad mellan vad som i dag inte är tillåtet och vad som i praktiken möter alla kriterier för att vara farligt. Om kriterierna i taxonomin inte fångar de senaste vetenskapliga rönen riskerar vi att skapa ett kryphål, där reglerna missar ett stort antal skadliga substanser.”

Här kan du läsa intervjun i SvD i sin helhet.