USA är världens näst största utsläppsland och står för närmare 15 procent av de globala utsläppen, endast Kina är värre med cirka 28 procent.

Som världens största ekonomi har USA en viktig roll när det gäller finansiering av bland annat den gröna klimatfonden som ska hjälpa länder som drabbas värst av klimatförändringen.

Vilken väg landet väljer för de fyra kommande åren påverkar klimatkrisen och klimatarbetet inte bara i den egna nationen utan även i övriga världen.

FN:s senaste stora klimatmöte som hölls i Madrid förra året var det sista där USA deltog. Trots att mötet blev det längsta som har hållits med två dagar på övertid kunde inte de viktigaste frågorna lösas.

“Där är Sveriges roll viktig. De svenska utsläppen är små globalt, men att demonstrera att ett modernt land kan ta bort fossila bränslen och göra det med bibehållen standard spelar stor roll. Det är viktigt att det finns bra exempel, det kan pressa andra länder till att agera och att visa vad som är möjligt,” säger Marcus Carson, docent i sociologi och forskare vid Stockholm Environment Institute.

Marcus Carson at climate policy event.
Keynote by Marcus Carson at the Arctic Council meeting in Fairbanks. Photo: SEI.

Obamas administration hade ett sånt momentum i miljö- och klimatfrågor att Trump hittills inte klarat att vända utvecklingen, men blir han återvald kommer förändringarna att slå till med full effekt, skriver DN. Det kan exempelvis innebära utökad utvinning av olja och gas i natur som tidigare har varit skyddad, lägre krav på transportsektorn och andra industrisektorer. Följden blir ökade utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar.

“Man kan säga att det är som ett fullsatt tåg som passerar en nationsgräns. Än så länge har bara en liten del av främre delen av tåget passerat gränsen. Om Biden vinner stannar tåget där och byter sedan riktning. Om Trump vinner kommer hela tåget att passera gränsen. ”

— Marcus Carson, docent och forskare vid SEI

Joe Bidens politik ”Build back better” blickar framåt mot en ny framtid där ekonomisk utveckling inte är beroende av fossila bränslen.