Rapporten visar att kolkraftverk med en kapacitet på 148 GW byggs just nu eller kommer att byggas framöver. Karl Hallding, SEI forskningsledare kommenterar om Kinas planerna att kraftigt öka kolkraft fram till 2030.

“Det är väldigt oroväckande. De gångna åren såg vi att kolanvändningen i Kina mattades av från 2013 framåt, och det fanns en förhoppning om att Kina hade nått taket i kolanvändningen, att det här skulle plana ut och sakta dala.”

— Karl Hallding i intervjun med Ekot

En sådan utveckling från Kina gör det omöjligt att nå de 1,5- och 2-gradersmålen i Parisavtalet. Men utvecklingen i andra lander är också viktig. Forskaren tror att det är dags för ett moratorium om investering för ny kolkraft. Och Sverige borde leda vägnen.