Klimatkalkylatorn visar högre värden än de referensvärden läsaren refererar till för att beräkningarna inkluderar både direkta och indirekta klimatutsläpp, något som är viktigt för att illustrera den totala klimatpåverkan som kopplas till individens livsstil.

En stor del av klimatpåverkan från våra produkter har genererats någon annanstans. Därför tar vårt klimatverktyg även med utsläppen från tillverkningen av exempelvis ett vindkraftverk eller en värmepump, skriver Katarina Axelsson, SEI och Gunilla Elsässer, WWF.

En viktig förutsättning för att nå minskade klimatutsläpp är att förstå den totala klimatpåverkan som kan kopplas till den egna livsstilen. Klimatkalkylatorn som utvecklats av WWF och SEI syftar till att illustrera den totala klimatpåverkan från våra livsstilar och vill inspirera så många som möjligt att förändra sina vanor i en mer hållbar riktning.