Skip navigation
Media coverage

Läsarbrev: ”Viktigt ta hänsyn till den totala klimatpåverkan”

Som en respons till ett läsarbrev som jämför tre webbaserade verktyg som beräknar en individs klimatpåverkan vill Stockholm Environment Institute och WWF Sverige lyfta fram några viktiga aspekter avseende den beräkningsmetodik som använts vid utvecklingen av Klimatkalkylatorn.

Published on 26 April 2019

Klimatkalkylatorn visar högre värden än de referensvärden läsaren refererar till för att beräkningarna inkluderar både direkta och indirekta klimatutsläpp, något som är viktigt för att illustrera den totala klimatpåverkan som kopplas till individens livsstil.

En stor del av klimatpåverkan från våra produkter har genererats någon annanstans. Därför tar vårt klimatverktyg även med utsläppen från tillverkningen av exempelvis ett vindkraftverk eller en värmepump, skriver Katarina Axelsson, SEI och Gunilla Elsässer, WWF.

En viktig förutsättning för att nå minskade klimatutsläpp är att förstå den totala klimatpåverkan som kan kopplas till den egna livsstilen. Klimatkalkylatorn som utvecklats av WWF och SEI syftar till att illustrera den totala klimatpåverkan från våra livsstilar och vill inspirera så många som möjligt att förändra sina vanor i en mer hållbar riktning.

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.