Sedan lanseringen har cirka 230 000 svenskar använt klimatkalkylatorn som Stockholm Environment Institute utvecklat i samarbete med Världsnaturfonden, WWF.

“Vi är glada över resultatet. Det visar tydligt att människor har behov av att förstå vilken inverkan deras livsstil och beteenden har på klimatet”, säger Katarina Axelsson, forskare vid SEI. ”Människor har ett intresse av att bidra till omställningen och vill veta hur de kan göra skillnad.”

Enligt en rapport som SEI nyligen publicerat på uppdrag av WWF är befintliga instrument och åtgärder inte tillräckliga för att uppnå Sveriges klimatmål och Parisavtalets ambitioner.