Samhällsnyttokompassen utgår från FN:s globala mål och de korskopplingar (positiva och negativa) som finns som grund för att kvantifiera och jämföra hur olika alternativ bidrar till samhällsnytta. Kompassen utarbetas som en prototyp för stålindustrin, men metodiken är generell och kommer kunna användas av alla samhällsaktörer. Kompassen kommer att presenteras och diskuteras under dagen. Läs mer på jernkontoret.se/samhällsnytta

Program
14.30 – 15.00   Kaffe
15.00 – 15.15   Välkommen, samt reflektion över en fem års lång resa mot samhällsnytta

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Måns Nilsson, vd Stockholm Environment Institute

15.15 -15.45    En samhällsnyttokompass som styr mot FN:s globala mål
Karl Hallding, Stockholm Environment Institute
Kristian Skånberg, Stockholm Environment Institute

Reflektioner från några av projektdeltagarna, bland andra:
Lars Bryntesson, Finansdepartementet

16.00 -16.45   Hur kan andra aktörer använda kompassen? Panelsamtal med bland andra:

Petra Einarsson, vd BillerudKorsnäs
Ingrid Petersson, GD Formas och ordförande Agenda 2030-delegationen
Göran Marklund, stf GD Vinnova
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M)
Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen, Naturvårdsverket
Kajsa B. Olofsgård, Agenda 2030-ambassadör, UD
Carl-Michael Raihle, affärsområdeschef Ovako

16.45 – 17.00   Från prototyp till fullskala och nästa steg

Moderator: Eva Blixt, Jernkontoret

17.00     Mingel och efterföljande diskussioner

Varmt välkommen!