– Det pågår arbete kring hållbar konsumtion på flera olika områden i kommunerna, men det är ett stort begrepp och det finns flera utmaningar. Bland det viktigaste är att det finns ett politiskt stöd för arbetet, att det finns mål och att frågan finns med i strategiska planer, säger Karin André, en av forskarna i projektet UNLOCK, till Aktuell Hållbarhet .