Ümarlaua kava

  • Sissejuhatus
  • Kestlikkusaruandlus ja ettevõtete KHG jalajälg (Aire Rihe, Keskkonnaministeerium)
  • Vabatahtliku süsinikuturu riikliku raamistiku arendamine (Laura Remmelgas, Keskkonnaministeerium)
  • Põllumajandusettevõtete süsiniku jalajälje hindamine (Sandra Salom, Maaeluministeerium)
  • Ülevaade KHG jalajälje hindamise juhendist ja arvutusmudeli metoodikast (Harri Moora, SEI Tallinn)
  • Arutelu ja ettevõtete tagasiside

Video: SEI / YouTube.