Projekti eesmärk on koostada suunised ja Exceli-põhine arvutusmudel ettevõtetele kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälje arvutamiseks, mis võimaldaks ettevõtetel teha esmane hinnang oma KHG jalajäljest ning seeläbi tuvastada olulisemad suunad oma kliimamõju vähendamise strateegias.

Suuniste ja arvutusmudeli loomine on vajalik selleks, et pakkuda tuge nii konsultantidele kui ka ettevõtete omanikele KHG jalajälje arvutamiseks, mis tagaks võrreldavuse ja läbipaistvuse.

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium .